O sboru

 

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody byl založen Mgr. Kateřinou Galatenko v roce 2006, v současné době pracuje pod vedením Věry Oščádalové. Korepetitorkou je Mgr. Jana Grešová. Sbor se pravidelně účastní sborových přehlídek a soutěží; mezi nejcennější úspěchy patří zlaté pásmo z postupové Celostátní přehlídky středoškolských sborů v Ostravě (2014) a stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži Slovakia cantat v Bratislavě (2014). Sbor GJŠ pořádá v Přerově a okolí každým rokem řadu koncertů a vystoupení, např. Adventní koncert v kostele sv. Vavřince, jarní koncert, vystoupení na akcích školy.

V roce 2011 se od sboru oddělilo přípravné oddělení Gympláček pro nejmladší gymnazisty (primy a sekundy), které se již samostatně účastní přehlídek dětských sborů.

Pěvecký sbor GJŠ spolupracuje s přerovským zpěvákem Pavlem Novákem, se kterým natočil CD Vánoce a s nímž také vystupuje jako doprovodné těleso. Sbor se snaží o pestrý repertoár, prostřednictvím kterého chce vést své zpěváky k lásce a porozumění hudbě.

Sbormistryně

Mgr. Věra Oščádalová je absolventkou GJŠ a dlouholetou členkou PS GJŠ. Vystudovala učitelství anglického jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v současné době působí na GJŠ a Střední zdravotnické škole Hranice, pracoviště v Přerově.

 

Zkoušky

Zkoušky probíhají v aule školy (druhé patro).

Gympláček:
úterý, 14:00 – 15:25

PS GJŠ:
úterý, 15:30 – 17:00
pátek, 14:00 – 15:30